126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณะฯได้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะฯได้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กลุ่มทรู บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มทรู ได้นำหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า "Temi Robot Bootcamp" มาแสดงอัจริยภาพของเทคโนโลยี 5G และส่งมอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education พร้อมประเดิมโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ที่เน้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างสวัตกรรมที่เชื่อมโยคถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นอัจริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ True5G ที่มีความเร็วสูงและรองรับจำนวน Connectivity ได้เป็นจำนวนมาก เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านแพลอตฟอร์ม "VLEARN" และได้รับสิทธิพิเศษได้นำเสนอผลงานในพื้นที่ของ "ทรู ดิจิทัล พอร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ" เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 5G แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มทรู ยังมีเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564