126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณบดี นำทีมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ กฟผ.