126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์-อาทิตย์