126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ยินดีต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Makerspace