126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เหล่าคณาจารย์ พานักศึกษาดูงานบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เหล่าคณาจารย์ พานักศึกษาดูงานบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  1. การควบคุมรถและระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ควบคุมรถ
  2. การบำรุงรักษาที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
  3. ระบบการจัดการรางและการเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุง 
  4. เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมบำรุงรถ
  5. การจัดการและให้บริการที่สถานีมักกะสัน