126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เรียนฟรี การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กับ E-Commerce

เรียนฟรี การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กับ E-Commerce

การเรียนการสอน

  • ศึกษาดูงานในประเทศ
  • เรียนเสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00น.
  • ทฤษฎี 60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน

  • พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
  • พื้นฐานมาตรฐานความปลอดภัย
  • นวัตกรรมการเงินของ E-Commerce
  • การประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
  • กรณีศึกษา
  • upskill ให้กับสถานประกอบการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย (ผู้อำนวยการหลักสูตร)
โทร. 06-2196-4156
อีเมลล์: [email protected]