126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มเรียนเดือนกันยายน ระยะเวลาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวม 6 เดือน

สมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ดร.วรภัทร กอแก้ว โทร. 081-648-9634

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ม.ค. 64

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eng.utcc.ac.th/courses/ระบบควบคุมและแสดงผลด้ว/