126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร

  • 4 – 20 มกราคม 2564
  • ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็ม) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • ทุน UTCC Gold (ทุนครึ่ง) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สมัครได้ที่

  • ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น 2) เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
  • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.utcc.ac.th/admission/

การจัดสอบ

  • วันที่ 25 มกราคม 2564
  • ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 3

ประกาศผล


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม