126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

ลำดับ เวลาสอบ ชื่อ-สกุล สาขา
1 09.30 - 09.45 น. นายณัฐพล ปัญญาไพบูลย์วงศ์ วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
2 09.45 - 10.00 น. นายฤทธิเกียรติ จิตรพิโรจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3 10.00 - 10.15 น. นายศิวกร อิ่มโอชา วิศวกรรมโลจิสติกส์
4 10.15 - 10.30 น. นางสาวปวันพัสตร์ ประทีปแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์
5 10.30 - 10.45 น. นายธวัช กลิ่นพุฒ วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
6 11.00 - 11.15 น. นางสาวปรางค์ทิพย์ ร้อยเเก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
7 11.15 - 11.30 น. นางสาวกนกทิพ ขนาดผล วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
8 11.30 - 11.45 น. นายวัชรากร มาศิริ วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
9 11.45 - 12.00 น. นายอับดุลรอแม แวกะจิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้

  1. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรม (Portfolio) ในรูปแบบของ Power Point คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที
  2. เข้าห้องสอบผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team จัดส่งรายละเอียดห้องสอบผ่านทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507