126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นายณัฐพล ปัญญาไพบูลย์วงศ์ วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
2 นายฤทธิเกียรติ จิตรพิโรจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3 นายพูลศักดิ์ ธีรวัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
4 นายศิวกร อิ่มโอชา วิศวกรรมโลจิสติกส์
5 นางสาวปวันพัสตร์ ประทีปแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทางคณะฯ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507