126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

วัคซีนนี้จัดสรรโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในเบื้องต้นมกค.ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 1,000 โดส จึงต้องเรียกฉีดตามลำดับของผู้ลงทะเบียนก่อน (First come first serve) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง SMS โปรดยืนยันกลับตามลิงค์ที่ส่งไป


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีน จะเรียกเข้ารับการฉีดทาง SMS ทันทีที่ได้รับวัคซีนมาเพิ่มเติม

วัคซีนในการฉีดล็อตนี้ คือ AstraZeneca (ชนิดของวัคซีนขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล)

ช่องทางการลงทะเบียน ติดตามได้ที่หน้าเพจ https://www.facebook.com/utccosa/ อีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.