126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ ได้เลี้ยงมื้อกลางวันบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยจะแจ้งวันที่และเวลาในภายหลังค่ะ