126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภททุนรัตนมงคล (ห้องสอบที่ 1)

ลำดับที่ ชื่อ สกุล สาขา
1 นางสาวสุธิรา นาคนวพันธ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
2 นายธนาวุฒิ ผาสุขมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ประเภททุน UTCC Gold

ลำดับที่ ชื่อ สกุล สาขา
1 นางสาวอรปรีญา สุวรรณา วิศวกรรมโลจิสติกส์
2 นางสาวธนพร เผ่ากัณหา วิศวกรรมโลจิสติกส์
3 นางสาวอาริสา  ปานาดี วิศวกรรมโลจิสติกส์
4 นายณัฐวุติ งามขำ วิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภททุน UTCC Silver

ลำดับที่ ชื่อ สกุล สาขา
1 นายจักรกฤษณ์ วะมะขันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายกิตติธัช ม้าทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3 นายณัฐวุฒิ  ภักดีอำนาจ คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดยืนยันการรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และสอบรายละเอียดการยืนยันการรับทุนการศึกษาทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507