126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน

ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณศุภรัช ศรีพลอย ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 50) ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จ
 
โปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 
ชื่อผลงานคือ Press Point Play หลักการคือเป็นโปรแกรมที่ใช้ Augmented Reality (AR) ทำงานบนโทรศัพท์มือถือในการแสดงวิดีโอที่สอดคล้องกับภาพนิ่งที่ผู้ใช้โปรแกรมจับภาพได้จากโทรศัพท์ เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเป็นการประหยัดสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้งาน Press Point Play เช่น ในคู่มือความปลอดภัยของผู้โดยสาร เมื่อผู้ใช้นำโปรแกรมนี้จับภาพส่วนใดส่วนหนึ่งในคู่มือ โปรแกรมจะแสดงวิดีโอสาธิตการใช้เข็มขัดนิรภัย หน้ากากออกซิเจน และทางออกฉุกเฉิน หรือในหนังสือประจำสายการบิน (เช่น Sawasdee) เมื่อผู้ใช้โปรแกรมจับภาพนิ่งในหน้าโฆษณา โปรแกรมสามารถแสดงวิดีโอของโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรายการสนับสนุนการขายได้ เป็นต้น