126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

International Journal

  • A hybridization of feedforward neural network and differential evolution to forecast fertilizer consumption emphasizing on selecting optimal architecture - Thoranin Sujjaviriyasup

    Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 43 | Issue: 4 | Published: 2021 | Page Rank: 1160 - 1168
  • An adaptive large neighborhood search for the multiple-day music rehearsal problems - Pisit Jarumaneeroj and Noppadon Sakulsom

    Computers and Industrial Engineering | ISI | Volumn: 157 | Published: 2021 | Page Rank: 1 - 11 | doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107279