126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

  • การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวสดแช่แข็งรายเดือนด้วยตัว แบบผสมของโฮลต์และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันที่เน้นการลดความผิดพลาดอย่างเป็นระบบ (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วิศวสารลาดกระบัง | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.1 | Published: 2023