126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี

Dr.Apiwat Sangnoree

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อภิวัฒน์ แสงโนรี

Apiwat Sangnoree is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Apiwat Sangnoree
ติดต่อ อภิวัฒน์ ที่
  • location_city สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร 7 ชั้น 3)
  • mail apiwat_san @utcc.ac.th
  • phone_in_talk 0-2697- 6705