126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี

Dr.Apiwat Sangnoree

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อภิวัฒน์ แสงโนรี

Apiwat Sangnoree is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Apiwat Sangnoree
ติดต่อ อภิวัฒน์ ที่
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร 7 ชั้น 3)
  • [email protected]
  • 0-2697-6705