126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายอัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

Mr.Auttawut Waiprib

ครูปฏิบัติการ

อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

Auttawut Waiprib
ติดต่อ อัฏฐ์วุฒิ ที่
 • ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน อาคาร 19 ชั้น 2
 • [email protected]
 • 0-2697-6722

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

 • The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 29th Electrical Engineering Conference | Published: 2006 | Thailand
 • Embedded System Application for the Seed Planter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 31st Electrical Engineering Conference | Published: 2008 | Thailand
 • Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application - S. Waiprib and W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมการพ่นยา/รดน้ำและการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเรือพ่นยา/รดน้ำทางการเกษตร - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) | Published: 2014 | ประเทศไทย
 • ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย
 • Management and Control System of Power Supplying to the load for a Small Wind–turbine Generator with the Embedded control System - - A. Waiprib and W. Chimchavee

  The 37th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2014 | Thailand
 • Control systems for the management of the washing machine for residential buildings. - - A. Waiprib and N. Ritnoom

  12th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT) | Published: 2016 | Thailand
 • Acid-alkali Level Embedded-control System for Hydroponic Cultivations - - A. Waiprib and N. Ritnoom

  The 40th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2017 | Thailand
 • The performance monitoring and tracking system of the photovoltaic through the wireless network - - V.Vongmanee and Waiprib

  The 38th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2015 | Thailand

International Conference

 • Maximum Power Tracking Inverter without a DC/DC Converter for Solar Water Pump - S. Waiprib, V. Vongmanee, S. Innet and W. Chimchavee

  International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2005) | ISBN: 974-677-549-9 | Published: 2005 | Thailand
 • Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode - W. Chimchavee and S. Waiprib

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1646 - 1646 | Singapore
 • The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique - Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom

  The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand