126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

Assis.Professor Chalermchon Visavadamrong

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

Chalermchon Visavadamrong is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Youtube AJA UTCC

https://www.youtube.com/channel/UC8XfcKQkaY_SwXVeDujDRKw

Chalermchon Visavadamrong
ติดต่อ เฉลิมชนม์ ที่