126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณชุลีพร ยุพาพิน

Ms.Chulipon Yupapin

เลขานุการ

ชุลีพร ยุพาพิน

Chulipon is Secretary within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Chulipon Yupapin
ติดต่อ ชุลีพร ที่
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 3
  • [email protected]
  • 0-2697-6704