126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.มณิสรา บารมีชัย

Dr.Manisra Baramichai

รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มณิสรา บารมีชัย

Manisra Baramichai is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Manisra Baramichai
ติดต่อ มณิสรา ที่
  • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
  • [email protected]
  • 0-2697-6703