126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

Assis.Professor Nuttaporn Ritnoom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

Nuttaporn Ritnoom is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Nuttaporn Ritnoom
ติดต่อ ณัฐพร ที่
 • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6723

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมการพ่นยา/รดน้ำและการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเรือพ่นยา/รดน้ำทางการเกษตร - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) | Published: 2014 | ประเทศไทย
 • ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย

International Conference

 • A Study for Reducing Energy Consumption in Electronic White Stick Module - Nuttaporn Ritnoom and Supachate Innet

  The 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009) | Published: 2009 | South Korea
 • The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique - Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom

  The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand