126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

Dr.Pongtana Vanichkobchinda

รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร

พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

Pongtana Vanichkobchinda is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Pongtana Vanichkobchinda
ติดต่อ พงษ์ธนา ที่
 • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6705

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

 • Numerical Simulation of Dynamic Breakage Characteristic of African Norite - Vanichkobchinda P., Reddish D.J., Stace L.R., Whittles D.N.

  International Journal of Materials | Volumn: 5 No.2 | Published: 2007 | Page Rank: 99 - 112
 • Numerical simulation of the bynamic breakage testing of sandstone Part I: Development of homogeneous constitutive model for the fragmentation analysis in sandstone - Vanichkobchinda P., Reddish D.J., Stace L.R., Whittles D.N.

  International Journal of Materials | Volumn: 5 No.1 | Published: 2007 | Page Rank: 29 - 44
 • Numerical simulation of the dynamic impact breakage testing of rock - D.J. Reddish, Stace L.R., Vanichkobchinda P., and Whittles D.N.

  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences | Volumn: 42 | Published: 2005 | Page Rank: 167 - 176

National Conference

 • A Study Improving Efficiency of Raw Material Unloading Station Including Receiving Traffic Planning:  A Case Study of Food Manufacturing Company A. - Wattanapaisarn, N., Vanichkobchinda, P.

  Industrial Engineering Network (IE Network 2008) | Published: 2008 | Songkhla, Thailand
 • A Study Improving Efficiency of Goods Transportation and Distribution During Fuel Crisis: A Case Study of “P&G” - Pitak, P., Rattanawong, W., Vanichkobchinda, P.

  Industrial Engineering Network (IE Network 2008) | Published: 2008 | Songkhla, Thailand
 • Improving Inventory Management System by ABC Theory: The Case of a Lubricant Oil Company A. - Ongearm J., Vanichkobchinda P. and Rattanawong R.

  Industrial Engineering Network (IE Network 2007) | Published: 2007 | Phuket, Thailand

International Conference

 • Applying Logistics and Supply Chain Management Strategy to Improving Operation Efficiency in Facility Management and Maintenance - Vanichkobchinda, P.

  The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian | Published: 2010 | Queenstown, New Zealand
 • Mathematical Model for Predicting the Roadway-Characteristics Dependent Travel Times in Rural Roads in Thailand - Siriprasert, I., and Vanichkobchinda, P.

  The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian | Published: 2010 | Queenstown, New Zealand
 • Applying CTM and CPFR Strategy to Improve Efficiency of Transportation Service Provider - Vanichkobchinda, P.

  The 22nd Annual Nordic Logistics Research Network (NOFOMA) 2010 | Published: 2010 | Kolding, Denmark
 • An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand - Vanichkobchinda, P., Tunleela

  Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research | Published: 2008 | UK
 • An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand - Vanichkobchinda, P., and Sutikannarunai, N.

  Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research | Published: 2008 | UK
 • The development of Thailand railway freight transportation: A key element to become the Greater Mekong Subregion (GMS) freight distribution center - Vanichkobchinda, P.

  Preceeding of the 12th International Conferences of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation System - Engineering | Published: 2007 | Hong Kong
 • The service expansion potential of railway system for freight transportation in Thailand - Vanichkobchinda P.

  The Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2007) | Published: 2007 | Page Rank: 1147 - 1154 | Bangkok, Thailand
 • Improving railway freight transportation system: A key step in realizing national intermodal development policy - Vanichkobchinda P.

  The Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2007) | Published: 2007 | Page Rank: 1155 - 1164 | Bangkok, Thailand