126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

Assis.Professor Rotchanart Kripunyapong

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

Rotchanart Kripunyapong is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Rotchanart Kripunyapong
ติดต่อ รจนาฎ ที่