126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

Associate Professor Dr.Sataporn Amornsawadwatana

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

Sataporn Amornsawadwatana is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Sataporn Amornsawadwatana
ติดต่อ สถาพร ที่