126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณสมพร สำอางค์ศรี

Ms.Somporn Samangsri

ครูปฏิบัติการ

สมพร สำอางค์ศรี

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้มารู้จักกัน อยู่บ้าน(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ด้วยกัน

ขอให้จริงใจ รักและสามัคคี ให้บ้านหลังนี้เจริญก้าวหน้านะคะ

Somporn Samangsri
ติดต่อ สมพร ที่
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (อาคาร 7 ชั้น 3)
  • [email protected]
  • 0-2697-6721

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

  • อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต - ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์1, สมพร สำอางค์ศรี2, เดวิช บรรเทา3, อภิวัฒน์ แสงโนรี4

    การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ (UTCC Academic Day), 7 มิถุนายน 2560. กรุงเทพมหานคร; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. | Published: 2017 | ประเทศไทย | full paper
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังด้วย SAP กรณีศึกษา บริษัท บี-โมบาย จำกัด - สุวรรณี อัศวกุลชัย, สมพร สำอางค์ศรี

    การตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการ National Conference Academic 2017 : The 2nd Santapol Knowledge Research to Development, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560, ณ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี | Published: 2017 | ประเทศไทย | full paper