126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

Assis.Professor Supanunt Tunwannarux

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

Supanunt Tunwannarux is an Assistant Professor in Electrical Engineering at the University of The Thai Chamber of Commerce. Now I am also interested in Supply Chain and Logistics.

Supanunt Tunwannarux
ติดต่อ สุภนันท์ ที่
 • location_city คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 4
 • mail supanunt_tun @utcc.ac.th
 • phone_in_talk 0-2697- 6706

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM - เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • The CEO Mission II, Rescue Robot with Multi-Joint Mechanical Arm - Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux

  World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering | Volumn: 1 No.3 | Issue: 2007 | Published: 2007 | Page Rank: 511 - 516 | USA

National Conference

 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ - จุฑาทิพย์ ศรีวารินทร์, สุภนนัท์ ตันวรรณรักษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากร ของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก - สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์, เกษม อุทัยไขฟ้า

  การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Bangkok, Thailand | full paper

International Conference

 • The CEO mission IV rescue robot for world RoboCup and USAR field - Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux

  ACMOS 2008 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey
 • The Explosive Ordnance Disposal Robot : CEO Mission EOD - Amon Tunwannarux , Supanunt Tunwannarux

  ACMOS'08 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey
 • Design features and characteristics of a rescue robot - Supanunt Tunwannarux, Amon Tunwannarux

  IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, ISCIT2005 | Volumn: 2 | Issue: 2005 | Published: 2005 | Japan | doi: 10.1109/ISCIT.2005.1567056 ·