126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

Associate Professor Dr.Suwannee Adsavakulchai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สุวรรณี อัศวกุลชัย

Suwannee Adsavakulchai is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Suwannee Adsavakulchai
ติดต่อ สุวรรณี ที่
 • location_city สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (อาคาร 7 ชั้น 3)
 • mail suwannee_ads @utcc.ac.th
 • phone_in_talk 0-2697- 6712

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย | full paper
 • การเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance - Adsavakulchai S.

  Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 - 1157 | full paper
 • An Automatic Moving Stage in Optical Microscope - Adsavakulchai S

  APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 - 27 | full paper

National Conference

 • แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS - นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง - ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ - สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - ภัสวันต์ ภาราทอง และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural, Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย | full paper

International Conference

 • Strategic Approach to Logistics Management - Adsavakulchai S.

  Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailand