126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

Associate Professor Dr.Suwannee Adsavakulchai

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

สุวรรณี อัศวกุลชัย

Suwannee Adsavakulchai is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Suwannee Adsavakulchai
ติดต่อ สุวรรณี ที่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (อาคาร 7 ชั้น 3)
 • [email protected]
 • 0-2697-6712

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย | full paper
 • การเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance - Adsavakulchai S.

  Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 - 1157 | full paper
 • An Automatic Moving Stage in Optical Microscope - Adsavakulchai S

  APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 - 27 | full paper

National Conference

 • แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS - นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง - ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ - สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - ภัสวันต์ ภาราทอง และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural, Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย | full paper

International Conference

 • Strategic Approach to Logistics Management - Adsavakulchai S.

  Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailand