126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี

Associate Professor Dr.Wanchai Chimchavee

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันชัย ฉิมฉวี

Wanchai Chimchavee is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Wanchai Chimchavee
ติดต่อ วันชัย ที่
 • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6723

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • W. Chimchavee - Controlling Investigation of Thermoelectric Cooling System by Characteristics and Load Line Diagram

  Journal of UTCC | Published: 2003 | ประเทศไทย
 • The Feasibiliy of New Hybrid Domestic Hot Water System Combining Solar Energy and Waste Heat from Thermoelectric Air-Conditioner - S. Maneewan, J. Khedari, N. Pratinthong, W. Chimchavee and J. Hirunlabh

  EGAT Journal | Volumn: 1 | Published: 2001 | ประเทศไทย

International Journal

 • A Four-Quadrant Operation Diagram for Thermoelectric Modules in Heating–Cooling Mode and Generating Mode - W. Chimchavee

  Journal of Electronic Materials | Volumn: 40 No.5 | Published: 2011 | Page Rank: 707 - 715
 • Feasibility Study of Using Agriculture Waste as Desiccant for Air Conditioning System - J. Khedari, R. Rawangkul, W. Chimchavee, J. Hirunlabh and A. Watanasungsuit

  Renewable Energy | Published: 2003 | Page Rank: 1617 – 1628 | doi: 10.1016/s0960-1481(03)00003-x
 • A New Application of Thermoelectric Modules as Sine Wave Temperature Generator - W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh

  Journal of Thermelectricity | Published: 2001
 • A New Approach Analysis of Thermoelectric Modules in Cooling Mode by Electro-thermal Model - W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh

  Journal of Thermelectricity | Published: 2001
 • Domestic Hot Water System Combining Solar and Waste Heat from a Thermoelectric Air-Conditioner - J. Khedari, S. Maneewan, N. Pratinthong, W. Chimchavee and J. Hirunlabh

  The Int.J. of Ambient Energy | Volumn: 22 No.1 | Published: 2001 | Page Rank: 19 - 28

National Conference

 • Potential Power Generation from Waste Heat of a Small Gasoline Engine with Thermoelectric Modules - W. Chimchavee

  The 36th Electrical Engineering Conference | Published: 2013 | Thailand
 • Waste Heat Analysis of Small Gasoline Engine using Electrical Methodology - W. Chimchavee

  The 35th Electrical Engineering Conference | Published: 2012 | Thailand
 • Testing System of Thermoelectric Module: in Case Four-Quadrants Operation - W. Chimchavee

  The 34th Electrical Engineering Conference | Published: 2011 | Thailand
 • System Design for Power Generation Testing of Thermoelectric Module - W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand
 • Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application - S. Waiprib and W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand
 • Education System for Sustainable Energy Conservations - W. Chimchavee

  The 32nd Electrical Engineering Conference | Published: 2009 | Thailand
 • Embedded System Application for the Seed Planter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 31st Electrical Engineering Conference | Published: 2008 | Thailand
 • The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 29th Electrical Engineering Conference | Published: 2006 | Thailand
 • Simple Controlling System of Wave Temperature Generating by Thermoelectric Modules - W. Chimchavee

  The 28th Electrical Engineering Conference | Published: 2005 | Thailand
 • การออกแบบทางกายภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรตามแนวแกนตัวหมุน 1 ตัวหมุน 2 ตัวอยู่กับที่ โดยใช้แกนเหล็กหม้อแปลงตัวอี - วันชัย ฉิมฉวี

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39) | Published: 2016 | full paper

International Conference

 • An Electro-thermal Model of Thermoelectric Modules for Generating Mode in Steady State - W. Chimchavee

  29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010) | Published: 2010 | Shanghai, China
 • Design of Thermoelectric Cooling System by Characteristic Operation Diagram - W. Chimchavee

  29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010) | Published: 2010 | Shanghai, China
 • Education systematization model for energy conservations (UTCCEEdu Model) - W. Chimchavee

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1598 - 1604 | Singapore
 • Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode - W. Chimchavee

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1646 - 1653 | Singapore
 • Animal Husbandry System For Sustainable of Alternative Energy Resource in Rural Area of Thailand - C. Nudol, S. Thepa, K. Sudaprasert and W. Chimchavee

  GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change: Problems | Published: 2009 | Ha Long City, Vietnam
 • Development of Rural Community Factor to Own Renewable Energy Resource in Thailand: Case study on biogas energy - C. Nudol, S. Thepa, K. Sudaprasert and W. Chimchavee

  World Renewable Energy Congress 2009 Asia The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009) | Published: 2009 | Bangkok, Thailand
 • Field Comparative Study of Mon-Si, CdTe Thin Film and a-Si Thin Film Grid Connected PV System in Thailand - J. Waewsak, S. Seinksanor , S. Chindaruksa and W. Chimchavee

  The International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resource Impact | Published: 2007 | Capri, Italy
 • Assessment of A 20 kWP GCPVS in Ratchaburi, Thailand - J. Waewsak , S.Seinksanor , W. Chimchavee  and S. Chindaruksa

  The 15th International Photovoltaic Science and Engineering Conference | Published: 2005 | Beijing, China
 • Monitoring of 20 kW Grid-Connected Photovoltaic System in Phitsanulok, Thailand - S. Kungwankkij, S. Siriwat, S. Chindaruksa, W. Chimchavee and J. Waewsak

  The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference | Published: 2004 | Bangkok, Thailand
 • Analysis of Sine Wave Temperature Generating Using by Thermoelectric Heat Source - W. Chimchavee

  The 22th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2003) | Published: 2003 | Herault, France
 • An Electro-thermal Model of Thermoelectric Modules in Heat Pump and Cooling Mode (CHIM model) - W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh

  The 20th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2001) | Published: 2001 | Beijing, China