126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

Dr.Wattanachai Prukkanon

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

Wattanachai Prukkanon is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Wattanachai Prukkanon
ติดต่อ วัฒนชัย ที่
  • location_city สำนักคณบดี (อาคาร 19 ชั้น 3)
  • mail wattanachai_pru @utcc.ac.th
  • phone_in_talk 0-2697- 6701