126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

Assistant Professor Dr.Wattanachai Prukkanon

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

Wattanachai Prukkanon is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Wattanachai Prukkanon
ติดต่อ วัฒนชัย ที่
  • สำนักคณบดี (อาคาร 19 ชั้น 3)
  • [email protected]
  • 0-2697-6701