126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

Khun.Whetisak Chitphaiboon

ครูปฏิบัติการ

วิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

....

Whetisak Chitphaiboon
ติดต่อ วิติศักดิ์ ที่
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 4
  • [email protected]
  • 0-2697-6725

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Conference

  • Assignment Problem and Vehicle Routing Problem for an Improvement of Cash Distribution - Prat Boonsam, Member, IAENG, Nanthi Suthikarnnarunai, Member, IAENG, Whetisak Chitphaiboon

    Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011 (WCECS 2011) | ISSN: 2078-0966 | Volumn: II | Published: 2011 | Page Rank: 1160 - 1164 | San Francisco, CA, US | full paper