126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.วิชญุตร์ ทิมาบุตร

Dr.Witchayut Timaboot

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิชญุตร์ ทิมาบุตร

Witchayut Timaboot is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

 

Witchayut Timaboot
ติดต่อ วิชญุตร์ ที่
  • location_city สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ อาคาร 19 ชั้น 4
  • mail witchayut_tim @utcc.ac.th
  • phone_in_talk 0-2697- 6709

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

  • Designing the distribution network in a cassava supply chain in Thailand - Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai

    Marketing and Branding Research AIM Journal | Volumn: 4 | Published: 2017 | Page Rank: 206 - 2016