126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.วิชญุตร์ งามสะอาด

Dr.Witchayut Ngamsaard

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

วิชญุตร์ งามสะอาด

Witchayut Timaboot is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

 

Witchayut Ngamsaard
ติดต่อ วิชญุตร์ ที่
  • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ อาคาร 19 ชั้น 4
  • [email protected]
  • 0-2697-6709

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

  • Designing the distribution network in a cassava supply chain in Thailand - Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai

    Marketing and Branding Research AIM Journal | Volumn: 4 | Published: 2017 | Page Rank: 206 - 2016