126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2