126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ปวส. เต็มจำนวนสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อ สถาบัน
1 นายนครินทร์ ปัญญายิ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
2 นายธีระพงษ์ พุกยี่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมายืนยันทุนพร้อมเซ็นสัญญา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2561 (ในวันทำการ จ-ศ เวลา 09.00 - 16.00 น.) โดย

ยืนยันวันเวลาผ่านระบบออนไลน์ที่ http://mc.utcc.ac.th/crm/u/9647f

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2697-6767