126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เลื่อนพิธีประสาหปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2562

เลื่อนพิธีประสาหปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้