126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

6นางสาวมัธชนิล ศรีบัวขาววิศวกรรมโลจิสติกส์

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นางสาวณัฐธิดา ยอดไธสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
2 นายดารศักดิ์ พิพิธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3 นายศรัณยสรณ์ แววดี วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
4 นายนรภัทร นรภัทร วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
5 นายกล้าณรงค์ บรรดาศักดิ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
6 นางสาวมัธชนิล  ศรีบัวขาว วิศวกรรมโลจิสติกส์
7 นางสาวเนตรชนก บุษบก วิศวกรรมโลจิสติกส์

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทางคณะฯ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507