126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อัครา กิจการเจริญสิน

Akara Kijkarncharoensin

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อัครา กิจการเจริญสิน

Akara Kijkarncharoensin
ติดต่อ อัครา ที่
  • location_city อาคาร 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4
  • mail akara_kij @utcc.ac.th
  • phone_in_talk 0-2697-