126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

Ms.Benyatip Sricharoen

ครูปฏิบัติการ

เบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

Benyatip Sricharoen
ติดต่อ เบญญาทิพย์ ที่
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร 7 ชั้น 3)
  • [email protected]
  • 0-2697-6718

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

  • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย - เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

    การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติเรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ | Published: 2007 | ประเทศไทย