126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.นพปฎล สกุลสม

Dr.Noppadon Sakulsom

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

นพปฎล สกุลสม

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Noppadon Sakulsom
ติดต่อ นพปฎล ที่

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

 • Heuristics for a periodic-review policy in a two-echelon inventory problem with seasonal demand. Computer and Industrial Engineering - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  Computer and Industrial Engineering | ISI | Volumn: 133 | Published: 2019 | Page Rank: 292 - 302 | doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.05.017
 • Periodic-review policy for a 2-echelon inventory problem with seasonal demand. - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  Engineering Journal | SCOPUS | Volumn: 22 No.6 | Published: 2018 | Page Rank: 117 - 134
 • Scheduling a music rehearsal problem with unequal music piece length - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  Computers and Industrial Engineering | ISI | Volumn: 70 No.1 | Published: 2014 | Page Rank: 20 - 30 | doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2013.12.017
 • An adaptive large neighborhood search for the multiple-day music rehearsal problems - Pisit Jarumaneeroj and Noppadon Sakulsom

  Computers and Industrial Engineering | ISI | Volumn: 157 | Published: 2021 | Page Rank: 1 - 11 | doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107279

National Conference

 • Comparing the Cost of Using Single Policy for Periodic-Review Policy for a 2-Echelon Inventory Problem with Seasonal Demand - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  IE Network 2020 | Published: 2020 | Thailand

International Conference

 • A Multi-Objective Music Rehearsal Scheduling Problem - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  12th APIEMS Conference | Published: 2011 | People's Republic of China