126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณภัทธิยา ยโสธรศรีกุล

Ms.Pattiya Yasothonsrikul

เจ้าหน้าที่ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภัทธิยา ยโสธรศรีกุล

Pattiya Yasothonsrikul
ติดต่อ ภัทธิยา ที่
  • location_city สำนักคณบดี อาคาร 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3
  • mail [email protected]
  • phone_in_talk 0-2697- 6705