126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณภัทธิยา ยโสธรศรีกุล

Ms.Pattiya Yasothonsrikul

ธุรการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภัทธิยา ยโสธรศรีกุล

Pattiya Yasothonsrikul
ติดต่อ ภัทธิยา ที่
  • สำนักคณบดี อาคาร 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3
  • [email protected]
  • 0-2697-6705