126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

Assistant Professor Dr.Supachate Innet

คณบดี

ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

Supachate Innet is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Supachate Innet
ติดต่อ ศุภเชษฐ์ ที่
 • location_city สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • mail supachate_inn @utcc.ac.th
 • phone_in_talk 0-2697- 6700

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • A Network solution and Teletraffic Analysis for Voice and IP Dial-up Network - S. Innet

  UTCC Journal | Published: 2003
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย - เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

  การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ | Published: 2007

International Journal

 • University Timetabling Using Evolutionary Computation - S. Innet, N. Nuntasen

  WSEAS Transactions on Advanced in Engineering Education | Published: 2008

International Conference

 • ISPAN Networking - Traffic Analysis of Voice and IP - S. Innet, W. J. Lavery, and I. Ouveysi

  Network Operations and Management Symposium | Published: 2000 | Hawaii, USA
 • On the Economics of the PSTN as an Internet Access Network - S. Innet, W. J. Lavery, and I. Ouveysi

  International Symposium on Telecommunication Networking | Published: 2001 | Hang Zhou, China
 • ISPAN - A PSTN Enhancing Internet Access Network - S. Innet, D. Everitt, I. Ouveysi, and W. J. Lavery

  International Conference on Telecommunications | Published: 2002 | Romania
 • Hybrid ISPAN/High-speed Access Network: A Cost Effective Solution to High-Speed Rural Internet Access Network - S. Innet

  The 7th World Multiconference on Systematics, Cybernatics and Informatics | Volumn: IX | Published: 2003 | Orlando Florida, USA
 • Point-to-point Distance Measurement Using Ultrasonic for Excellent Stick - R. Palee, S. Innet, K. Chamnongthai, and C. Eurviriyanukul

  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications Conference | Published: 2004 | Sendai, Japan
 • Maximum Power Point Tracking Inverter without a DC/DC Converter for Solar Water Pump - S. Waiprib, V. Vongmanee, S. Innet, W. Chimchavee

  ECTI International Conference | Published: 2005 | Pattaya, Thailand
 • A HCI Keyboard Layout Design for Blind People - K. Kitsana, S. Innet

  International Workshop on Advanced Image Technology | Published: 2007 | Bangkok, Thailand
 • Application of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities - N. Nuntasen, S. Innet

  7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling, and Optimization | Published: 2007 | Beijing, China
 • New Approaching of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities - N. Nuntasen, S. Innet

  6th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering | Published: 2007 | Venice, Italy
 • Improving Effectiveness of Hospital Services via Resource Rearrangement: Pranakorn Sri Ayutthaya Hospital, THAILAND - S. Innet

  SERVSIG International Research Conference | Published: 2008 | Liverpool, UK
 • An Application of Infrared Sensor for Electronic White Stick - S. Innet, N. Ritnoom

  International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication System (ISPACS) | Published: 2009 | Bangkok, Thailand
 • An Alternative Conceptual Model for In-class online Examination Services - S. Sinlapa, S. Innet

  International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT) | Published: 2009 | Pattaya, Thailand
 • On Improvement of Effectiveness in Automatic University Timetabling Arrangement with Applied Genetic Algorithm - P. Khonggamnerd, S. Innet

  the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT) | Published: 2009 | Seoul, Korea
 • A Study for Reducing Energy Consumption in Electronic White Stick Module - N. Ritnoom, S. Innet

  the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT) | Published: 2009 | Seoul, Korea
 • A Noval Approach of Genetic Algorithm for Solving - S. Innet

  The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013) | Published: 2013 | Samui island, Thailand
 • Design and Implementation of Digital Door Locking Systems in Pervasive Computing Environment - Supachate Innet

  Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences (APCEAS) | Published: 2016 | Tokyo, Japan