126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

Assistant Professor Dr.Supachate Innet

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

Supachate Innet is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Supachate Innet
ติดต่อ ศุภเชษฐ์ ที่
 • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6700

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • A Network solution and Teletraffic Analysis for Voice and IP Dial-up Network - S. Innet

  UTCC Journal | Published: 2003
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย - เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

  การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ | Published: 2007

International Journal

 • University Timetabling Using Evolutionary Computation - S. Innet, N. Nuntasen

  WSEAS Transactions on Advanced in Engineering Education | Published: 2008

International Conference

 • ISPAN Networking - Traffic Analysis of Voice and IP - S. Innet, W. J. Lavery, and I. Ouveysi

  Network Operations and Management Symposium | Published: 2000 | Hawaii, USA
 • On the Economics of the PSTN as an Internet Access Network - S. Innet, W. J. Lavery, and I. Ouveysi

  International Symposium on Telecommunication Networking | Published: 2001 | Hang Zhou, China
 • ISPAN - A PSTN Enhancing Internet Access Network - S. Innet, D. Everitt, I. Ouveysi, and W. J. Lavery

  International Conference on Telecommunications | Published: 2002 | Romania
 • Hybrid ISPAN/High-speed Access Network: A Cost Effective Solution to High-Speed Rural Internet Access Network - S. Innet

  The 7th World Multiconference on Systematics, Cybernatics and Informatics | Volumn: IX | Published: 2003 | Orlando Florida, USA
 • Point-to-point Distance Measurement Using Ultrasonic for Excellent Stick - R. Palee, S. Innet, K. Chamnongthai, and C. Eurviriyanukul

  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications Conference | Published: 2004 | Sendai, Japan
 • Maximum Power Point Tracking Inverter without a DC/DC Converter for Solar Water Pump - S. Waiprib, V. Vongmanee, S. Innet, W. Chimchavee

  ECTI International Conference | Published: 2005 | Pattaya, Thailand
 • A HCI Keyboard Layout Design for Blind People - K. Kitsana, S. Innet

  International Workshop on Advanced Image Technology | Published: 2007 | Bangkok, Thailand
 • Application of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities - N. Nuntasen, S. Innet

  7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling, and Optimization | Published: 2007 | Beijing, China
 • New Approaching of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities - N. Nuntasen, S. Innet

  6th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering | Published: 2007 | Venice, Italy
 • Improving Effectiveness of Hospital Services via Resource Rearrangement: Pranakorn Sri Ayutthaya Hospital, THAILAND - S. Innet

  SERVSIG International Research Conference | Published: 2008 | Liverpool, UK
 • An Application of Infrared Sensor for Electronic White Stick - S. Innet, N. Ritnoom

  International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication System (ISPACS) | Published: 2009 | Bangkok, Thailand
 • An Alternative Conceptual Model for In-class online Examination Services - S. Sinlapa, S. Innet

  International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT) | Published: 2009 | Pattaya, Thailand
 • On Improvement of Effectiveness in Automatic University Timetabling Arrangement with Applied Genetic Algorithm - P. Khonggamnerd, S. Innet

  the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT) | Published: 2009 | Seoul, Korea
 • A Study for Reducing Energy Consumption in Electronic White Stick Module - N. Ritnoom, S. Innet

  the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT) | Published: 2009 | Seoul, Korea
 • A Noval Approach of Genetic Algorithm for Solving - S. Innet

  The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013) | Published: 2013 | Samui island, Thailand
 • Design and Implementation of Digital Door Locking Systems in Pervasive Computing Environment - Supachate Innet

  Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences (APCEAS) | Published: 2016 | Tokyo, Japan