126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณฐิติรัตน์ สุขเกษม

Mrs.Thitirat Sookkasem

ธุรการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฐิติรัตน์ สุขเกษม

ฐิติรัตน์  สุขเกษม  ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากอดีตเริ่มเข้าทำงานที่ มกค.  ปี พศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

Thitirat Sookkasem
ติดต่อ ฐิติรัตน์ ที่
  • location_city สำนักคณบดี (อาคาร 19 ชั้น 3)
  • mail [email protected]
  • phone_in_talk 0-2697- 6705